Máy in phun cầm tay độ phân giải cao ECH 500

Máy in phun cầm tay độ phân giải cao ECH500.pdf

Tài liệu tham khảo

Thông số máy

Sản phẩm 

ABUIABACGAAgzfat2AUo492gnAUwwgE4jAE.jpg
ABUIABACGAAg_-Kt2AUoiNuKvAIwwgE4jAE.jpg
ABUIABACGAAg--St2AUogsOh5gUwwgE4jAE.jpg
ABUIABACGAAgirLe2AUosa2kyAUwoAY4oAY!3000