Đồ uống
Giải pháp
Videos

EC-JET Easy Code được dành riêng để cung cấp cho ngành công nghiệp đồ uống các thiết bị đánh dấu mã đáp ứng tất cả các khía cạnh của yêu cầu và tích hợp linh hoạt các thiết bị đóng gói hoặc tệp đính kèm có liên quan. Trước môi trường mã hóa khắc nghiệt, thiết bị đánh dấu Easy code EC-JET có một mức độ bảo vệ, có thể đối phó tốt hơn và duy trì việc in ấn hiệu quả về chi phí.

Các sản phẩm 
ABUIABACGAAgy-jX2AUogN2HtAMwoAY4oAY!300x
ABUIABACGAAgoMqz2AUowN-IlAUwoAY4oAY!300x
ABUIABACGAAgi-nX2AUohLrglQEw2AQ4_wE!300x
ABUIABACGAAg-cuz2AUo7LHXrwcwpwU4-gI!300x
ABUIABACGAAgwKbT2AUo_JGp2wIwqwQ4_gI!300x
ABUIABACGAAgo77u1wUogMLZ6wIw6hQ4rww!300x
ABUIABACGAAgi-nX2AUo8POZqwQw8A04tAo!300x
ABUIABACGAAg18uz2AUonNeHywcw8QQ44AI!300x
ABUIABACGAAglP-X2AUosOur2gMwoAY4oAY!300x
ABUIABACGAAgh-jn2AUo8r665AQwrRk48xA!300x
ABUIABACGAAg5vnX2AUoqJWZ0wUwgCA4gBg!300x
ABUIABACGAAgtfjn2AUo0Ky1pgYwgBg4gCA!300x
ABUIABACGAAgkcqz2AUo58OlAjCgBjigBg!300x3
ABUIABACGAAghcyz2AUo-rncoQUwyAY4rwQ!300x
ABUIABACGAAg6ajo2AUow9b1vAIwgB44gBQ!300x
Các máy liên quan
EC-JET300.jpg

Máy in phun ký tự nhỏ EC-JET300

EC-JET1000.jpg

Máy in phun ký tự nhỏ EC-JET100

EC-JET2000.jpg

Máy in phun ký tự nhỏ EC-JET2000

ECD107

Máy in phun ký tự nhỏ EC-JET300