Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Nhà nước công bố các lô mỹ phẩm giả.

Vào ngày 25 tháng 6 năm 2018, trang web chính thức của Cục Quản lý Dược Nhà nước đã ban hành "Thông báo về sự thất bại của 27 lô mỹ phẩm (số 45 năm 2018)", được xác nhận bởi bộ phận quản lý và giám sát thực phẩm và dược phẩm tại nơi đặt nhà sản xuất và được sản xuất bởi doanh nghiệp sản xuất. Xác nhận, đánh dấu lô mặt nạ lụa cho trẻ sơ sinh được sản xuất bởi Công ty TNHH Mỹ phẩm Quảng Châu (Công ty TNHH Công nghệ sinh học Quảng Châu ủy thác) và lô mặt nạ liên quan của Shuimei Hyaluronic Acid Raw Liquid Moisturising Mask do Công ty TNHH Mỹ phẩm Quảng Châu sản xuất. Sản phẩm là hàng giả. Thông báo chỉ ra rằng các sản phẩm không phù hợp nêu trên và các doanh nghiệp liên quan đã vi phạm các quy định của "Quy định về giám sát vệ sinh mỹ phẩm", "Quy định về quản lý nhãn mỹ phẩm" và các quy định khác có liên quan.
9 views0 comments